Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi er et fag for deg som liker å jobbe med PC-en. Faget vil gi deg kunnskaper som vil være nyttige innenfor mange fag og yrker. Du vil bl. a. lære å lage nettsider, enkle spill, jobbe med databaser, programmering og multimedieutvikling (lyd, bilde, video, animasjon). 

Samfunnet har behov for mennesker som kan forstå, benytte og videreutvikle informasjonsteknologi. Dette blir mer og mer viktig i tida framover. Informasjonsteknologi gir muligheter for å lage helt nye produkter og tjenester gjennom kreativitet og samarbeid, gjerne på tvers av faggrenser.

Informasjonsteknologi består av fagene IT 1 og IT 2, og hører inn under programområde for realfag. Begge fagene har 5 uketimer og du får 0,5 realfagspoeng for hvert av fagene. IT 1 tilbys primært på VG2, mens IT 2 primært tilbys på VG3.

Informasjonsteknologi 1

Kompetansemålene deles i tre hoveddeler:
• Digital samtid
• Nettsteder og multimedia
• Databaser

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Det kreves ingen spesielle forutsetninger.

Informasjonsteknologi 2

Kompetansemålene i faget deles i tre deler:
• Planlegging og dokumentasjon
• Programmering
• Multimedieutvikling

Det legges størst vekt på programmeringsdelen. På Gol idaregåande skule programmerer vi i JavaScript. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Det kreves ingen spesielle forutsetninger, dvs. at det er mulig å ta IT 2 uten å ha tatt IT 1.

 Copyright (c) 2011 Christopher Williams <chr...@iterativedesigns.com>


Publisert 21. desember 2016, oppdatert 21. desember 2016.