Biologi

Biologi passer for deg som vil vite noe om hvordan dyr, planter og alt levende fungerer i naturen. Gjennom biologi får du kunnskaper du kan bruke i hverdagen og i samfunnsdebatten. For eksempel hvordan kroppen fungerer og miljøspørsmål.Ved å gjennomføre feltarbeid, ekskursjoner og praktiske øvelser ser vi på det som skjer i virkeligheten.

Vi lærer hvordan naturen er blitt som den er, hva som driver utviklingen fra enkle dyr til avanserte livsformer. Vi lærer mye om menneskekroppen og hvordan den fungerer. Eksempel på dette kan være beskyttelse mot sykdom og hvordan en del sykdommer oppstår og påvirker vår helse.

Det er to kurs Biologi 1 og Biologi 2. Disse kan velges uavhengig av hverandre.


Publisert 21. desember 2016, oppdatert 21. desember 2016.