Programfag Vg1


Råstoff og produksjon
Programfaget omfatter både bruk og behandling av de mest brukte råvarene i restaurant- og matfagene og grunnleggende trening i ulike produksjonsmetoder og -prosesser, matlaging, omsetning og servering. Kunnskap om behandling av råvarer, mat og drikke i samsvar med lover og forskrifter er sentralt i programfaget. I tillegg er hygiene og mattrygghet i alle ledd viktige tema for å sikre god kvalitet og forebygge sykdommer. 

Kosthold og livsstil
Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil, helse og kosthold, også med utgangspunkt i råd fra helsestyresmaktene. I tillegg inngår emnet mat og drikke som kulturbærer i ett flerkulturelt samfunn og i ett internasjonalt perspektiv. 

Bransje, fag og miljø 
Programfaget handler om sammenhengen mellom de ulike fagene innen restaurant- og matbransjen og yrkesutøvingen. Videre inngår yrkesetikk og holdninger som fremmer godt arbeidsmiljø. God kommunikasjon, service og forståelse av ansvaret som ligger i å lage og tilby mat og drikke til andre, er viktige tema. I tillegg handler programfaget om det ansvaret bransjene har for det ytre miljøet.

servering


Publisert 30. juli 2013, oppdatert 30. juli 2013.