Timeoversikt

Her er oversikt over fag- og timefordeling på Medier og kommunikasjon. Timene er oppgitt i antall uketimer (45 minutters timer). Fra høsten 2016 er strukturen endret, Vg1 og Vg2 følger ny struktur, mens Vg3 følger gammle struktur. Tabellen viser derfor ikke samlet timeomfang i de ulike fagene fordi det er en blanding av ny og gammel struktur.

 
  Vg3
Fellesfag
  Timer
Norsk
  6
Matematikk
 
Naturfag
   
Engelsk

 
Kroppsøving
  2
Samfunnsfag  
 
Geografi  
 
Historie  
Fremmedspråk
   
Religion     3
Felles programfag
   
Mediesamfunnet
  5
Medieuttrykk
  5
Tekst  
 5
Valgfrie programfag      
      5
Totalt
  35

Publisert 30. juli 2013, oppdatert 14. oktober 2019.