Timeoversikt

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Her er oversikt over fag- og timefordeling på Medier og kommunikasjon. Timene er oppgitt i antall uketimer (45 minutters timer). Fra høsten 2016 er strukturen endret, Vg1 følger ny struktur, mens Vg2 og Vg3 følger gammle struktur. Tabellen viser derfor ikke samlet timeomfang i de ulike fagene fordi det er en blanding av ny og gammel struktur.

  Vg1 Vg2 Vg3
Fellesfag Timer Timer Timer
Norsk 4 10
Matematikk 5 5
Naturfag 5  
Engelsk 5 2  
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag   3  
Historie    
Fremmedspråk 4    
Felles programfag
   
Mediesamfunnet 5    
Medieuttrykk 5    
Mediedesign og medieuttrykk   6  
Mediekommunikasjon   5  
Medieproduksjon   6  
Medier og kommunikasjon     5
Yrkesfaglig fordypning   4   
Valgfrie programfag      
Tekst     5
Bilde     5
Totalt 35 35 35

Publisert 30. juli 2013, oppdatert 23. mars 2017.