Timeoversikt

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Her er oversikt over fag- og timefordeling på Medier og kommunikasjon. Timene er oppgitt i antall uketimer (45 minutters timer). Fra høsten 2016 er strukturen endret, Vg1 og Vg2 følger ny struktur, mens Vg3 følger gammle struktur. Tabellen viser derfor ikke samlet timeomfang i de ulike fagene fordi det er en blanding av ny og gammel struktur.

  Vg1 Vg2 Vg3
Fellesfag Timer Timer Timer
Norsk 4 4 10
Matematikk 5 3
Naturfag 5  
Engelsk 5
 
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag   3  
Geografi   2  
Historie   2
Fremmedspråk 4 4  
Felles programfag
   
Mediesamfunnet 5 5  
Medieuttrykk 5 5  
Bilde   5  
Medier og kommunikasjon     5
Valgfrie programfag      
Tekst     5
Bilde     5
Totalt 35 35 35

Publisert 30. juli 2013, oppdatert 12. november 2017.