Medier og kommunikasjon

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Vil du lære mer om journalistikk, fotografering, bildebehandling, opptak og redigering av film, opptak og redigering av lyd, webdesign (lage hjemmesider), grafisk design, animasjon og skriving av manus, og i tillegg få generell studiekompetanse? Da er medier og kommunikasjon ett godt alternativ. I løpet av tre år vil vi arbeide med alle delene av mediefaget: Film, foto, lyd, webdesign, animasjon mm. Ekskursjoner er en del av undervisninga. Vi reiser på tur for å se utstillinger eller besøke mediebedrifter. Du vil få kunnskap om en rekke spennende metoder og lære å bruke utstyr som blir brukt i moderne medieproduksjon. Du får lære å bruke en mengde programvare som blir brukt i sammenheng med redigering av lyd, bilde, film, webdesign og produksjon av trykksaker. Digitalt lydutstyr, film og foto blir aktivt brukt av elevene i undervisningen, og vi tar på oss oppdrag hvor vi virkelig får bruk for det vi har lært.

Film
                          
Programfag i Vg1: Mediesamfunnet, Medieuttrykk
Programfag i Vg2: Mediesamfunnet, Medieuttrykk, Bilde 
Programfag i Vg3: Medier og kommunikasjon, Bilde og Tekst (avsluttes vår 2018)

Fra høsten 2016 ble Medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Dette gir generell studiekompetanse. Elever som begynte høsten 2015 eller tidligere følger gammel ordning og disse elevene er ferdige med sin utdanning våren 2018. Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse.


Publisert 29. juli 2013, oppdatert 17. januar 2018.