Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Lektor med tilleggskompetanse
Telefon
E-post
Liv.Edel...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser