Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Realfag/Samfunnsfag/Økonimi
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
dag.br...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser