Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Ledelse studiespes
Stilling
Rådgiver
Telefon
+4732867607
E-post
astrid....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser