Skolemiljøutvalget


Skulemiljøutvalet gir råd til leiinga i ein del saker, mellom anna gjeld dette:

  • budsjett 
  • reglement
  • aktuelle elevsakar
  • andre sakar 

Skulemiljøutvalet er satt saman av:

  • 2 elevrepresentantar
  • 2 lærarrepresentantar
  • 1 representant frå andre tilsette
  • rektor

Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 3. august 2017.