Elevrådet

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Elevrådet er felles organ for skulen sine elevar og gir råd til skuleutval og rektor. Elevrådet skal ta opp saker i samband med elevane sine arbeidsforhold og velferd, samt hjelpe til med å skape og trivsel på skulen. Tillitselev for kvar klasse med vararepresentant blir valt for skuleåret, og representerar klassen på elevrådsmøta. Elevrådet velgjer sjølv styre. Funksjonstid for  elevrådsstyret er frå januar til januar. 


Elevrådet har e-post govs.e...@bfk.no.

Styret 2017

Stilling Navn Klasse
Leiar Guro Laa 3IDA
Styremedlem
Therese Riiber Bekkevold 2DRA
Styremedlem
Brage Neslein Korsnes 2IDA
Styremedlem Viel Vestenfor 3DRA

Publisert 28. januar 2014, oppdatert 28. januar 2014.