Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet for utdanningssektoren inneholder styringsinformasjon til skolene og resultatinformasjon fra skolene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Dersom du er ansatt på skolen, har du kanskje mest bruk for:

Hvis du er skoleleder, vil kanskje følgende være av størst interesse:

Foresatte og elever vil muligens ha størst nytte av: 

  • Reglementer (ordensreglement og IKT-reglement)
  • Rutiner, bestemmelser, maler (her finner du bl.a. Elevenes skolemiljø, der det går frem hvordan du skal forholde deg hvis du (elev) eller ditt barn (foresatt) blir mobbet i forbindelse med opplæringen)

Er du interessert i Buskerud fylkeskommunes resultater i de videregående skolene, kan du ta en titt på: 


Publisert 15. august 2012, oppdatert 13. november 2017.