Om skolen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Gol vidaregåande skule har 5 utdanningsprogram, både studieforberedende og yrkesfaglige. Vi har ca. 365 elevplasser fordelt på 18 klasser. Er du positiv og deltar aktivt i undervisninga, vil personalet ved skolen hjelpe deg med en kavalitetsutdanning. 

Bilde av skolen
Gjennom elevrådet og gjennom å delta i planlegging av undervisninga vil du kunne være med på å skape et læringsmiljø du vil trives med. 

OPUS Hallingdal er også tilknyttet Gol vidaregåande skule .


Publisert 15. august 2012, oppdatert 13. november 2017.