Yrkesmesse 8. januar

Elever på VG1 og VG2 skal på yrkesmessa på Storefjell onsdag 8. januar.

Yrkesmessa arrangeres hvert annet år på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Målet er å gi elever fra ungdomsskoler og videregående skoler i Hallingdal god veiledning om hvilke utdannings-, fagopplærings- og yrkestilbud som finnes i og utenfor Hallingdal. I tillegg ønsker yrkesmessa å informere og bevisstgjøre elevene om hvilke valgmuligheter de har i forhold til sine interesser og ønsker.

Yrkesmessa ønsker å gi ungdom bedre innsikt i mangfoldet som finnes i lokalt næringsliv, og hvilke muligheter de har for jobb i Hallingdal etter endt utdanning. Opplæringskontorer fra ulike bransjer og en rekke lokale bedrifter inviteres derfor til å fortelle om sin arbeidshverdag og vise mulighetene som finnes. Elevene oppfordres til aktiv deltakelse og utprøving av alt fra verktøy, maskiner, matlagning og annet som benyttes i de ulike yrkene. Representanter fra ulike høgskoler og fagskoler er også representert.

Alle elever på VG1og VG2 skal på yrkesmessa onsdag 8. januar. Første time gjennomføres på skolen, med ulike forberedelsesoppgaver til yrkesmessa. Bussene går fra skysstasjonen kl. 9.00
. Det er matservering for elevar og lærere ved Gol vgs kl. 11. Retur fra Storefjell kl. 13. Vg2 går direkte til undervisning i 7. og 8.time etter yrkesmessa. Vg1 har ikke undervisning etter yrkesmessa på grunn av fagdag. 

Foreldre og foresatte oppfordres også til å ta med barnet/ungdommen til Storefjell onsdag 8. januar kl. 16 - 18, se egen foreldreinvitasjon

Følg yrkesmessa på facebook

Publisert 5. januar 2020, oppdatert 5. januar 2020.