Vi er miljøfyrtårn!

Gol vgs. fikk i høst det synlige beviset på at vi nå har status som miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn krever systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Bedriftene oppfyller spesielle krav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennleg drift og et godt arbeidsmiljø. Gol vgs. er stolte av å være miljøfyrtårn. Vi bryr oss om fremtiden!

Kildesortering av avfall for ansatte og elever har høy prioritet hos oss. I tillegg jobber vi aktivt for å redusere vårt forbruk av energi gjennom energiøkonomisering ved effektiv og målrettet varmestyring og ventilasjon, bruk av ledteknologi for lyssetting, m.m. Bærekraft og samfunnsansvar står også sentralt ved innkjøp til skolen.

Bærekraftige løsninger er tema i en rekke skolefag - samt at det blir et av flere tverrfaglige tema i forbindelse med innføringen av nye læreplaner neste skoleår.

 

.

   

 


Publisert 23. november 2019, oppdatert 23. november 2019.