Ungdata 2020

Gol vgs. gjennomfører undersøkelsen ungdata i 4. time mandag 16. mars.

HVA ER UNGDATA?

  • Lokale ungdomsundersøkelser for alle landets kommuner og fylkeskommuner.

  • Siden 2010 har over 600 000 ungdommer i nesten alle landets kommuner deltatt i Ungdata. 

  • Gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

          Mandag 16.mars kl. 10:40 - 11:25 (4.timen)

FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN

  • Gi ungdommer som går på videregående skole i mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Klikk på linken informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Viken 2020 for mer informasjon om undersøkelsen.

Du kan også gå inn på nettsidene til ungdata: ungdata.no


Publisert 14. februar 2020, oppdatert 14. februar 2020.