Temakveld om psykisk helse

Onsdag 29. januar blir det temakveld for foreldre om psykisk helse og brukermedvirkning.

Temakvelden er på Gol bibliotek onsdag 29. januar 18.30. – 20.30. Foredragsholder er Ingrid Bruun fra Mental helse ungdom. Hun vil fortelle om sitt møte med hjelpeapparatet og hva brukermedvirkning vil si.

Ingrid Bruun har gått fra fire selvmordsforsøk, angst og depresjon til å jobbe som foredragsholder og glede seg over livet! 

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og er et samarbeid mellom avdelinger i helse og omsorg i Gol kommune og PPT.

Har du spørsmål knyttet til arrangementet kan du kontakte Ingebjørg By Teigen på tlf. 91348300

  


Publisert 10. januar 2020, oppdatert 10. januar 2020.