Standpunktvurdering

Det er viktig at elevene deltar aktivt i hjemmeundervisningen og leverer avtalt arbeid.

Vi minner om at standpunktkarakteren skal gi informasjon om elevens kompetanse ved avslutningen av opplæringen i faget. Den skal baseres på et bredt vurderingsgrunnlag. Det er derfor svært viktig at alle elever deltar aktivt i hjemmeundervisningen og leverer avtalt arbeid, slik at de sikrer seg et best mulig vurderingsgrunnlag. Manglende vurderingsgrunnlag kan medføre at eleven ikke får standpunktvurdering. Fint om foresatte spør elevene hvordan det går og følger opp som best de kan.

Halvårsvurderingen som ble satt til jul beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på dette tidspunktet, og kan ikke alene være grunnlag for standpunktvurdering.

Elevene skal også ha standpunktkarakter i orden og adferd. De blir som vanlig foretatt en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd fram til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.Publisert 22. mars 2020, oppdatert 22. mars 2020.