Smitteveileder for videregående opplæring

Veilederen som beskriver hvordan skolen skal håndtere smittevern er kommet.

Kort oppsummert er det tre grunnpilarar for å bremse smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen, selv om det kun er snakk om milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Punktene blir grundigere gjennomgått i veilederen i linken under.

Pr. i dag har vi elever daglig på skolen på avdeling for særskilt tilrettelegging. De tilsatte som arbeider med disse har fått nødvendig informasjon, og skolen har lagt til rette for at smittevernet blir ivaretatt. Det samme gjelder for Vg2 kokk og servitør, som starter opp neste uke. Tillitsvalgte og hovudverneombod er orientert.

Vi vil i god tid før en eventuell tilbakeføring av flere grupper/trinn til skolen komme tilbake med mer informasjon, både skriftleg og med kollegamøte på Teams.

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020  


Publisert 24. april 2020, oppdatert 24. april 2020.