Gjenåpning av skolen - oppdatert info

Det blir veldig kjekt å få elevene tilbake på skolen, det gleder vi oss til. Vi har satt opp følgende plan for når de ulike klassene starter:

Alle elever på VG3 starter på skolen mandag 11. mai og går hver dag.  Det samme gjør yrkesfag, det vil si klassene 1RMA og 2KS.

I uke 20 møter øvrige elever på VG1 kun torsdag 14. mai, mens elever på VG2 kun møter fredag 15. mai.

Vi jobber med at alle elever på alle trinn møter hver dag fra og med mandag 18. mai, men kommer tilbake med informasjon senere om dette lar seg gjøre.

Skolen har forsterket renhold og det vil være rikelig med såpe, vann, papir og antibac i klasserom, toaletter, innganger m.m. Alle må følge smittevernreglene nøye. Noen av de viktigste punktene er: 

  • Ingen i karantene eller med sykdomssymptomer skal møte på skolen.
  • Alle vasker hendene med såpevann i minimum 20 sekunder ved ankomst skolen og når man kommer hjem. Alle vasker også hendene ved bytte av klasserom, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk og før og etter måltider.
  • Elevene vasker pultplate og stolen når de er ferdige med timene i et klasserom.
  • Overholde avstanden på minst en meter mellom elever/ansatte

Vi oppfordrer elevene sterkt om å ha med matpakke og drikke. Kantina vil være stengt.

Elevene vil få en kort gjennomgang av viktige smittevernregler når de kommer tilbake til skolen. Det er også viktig at elevene leser gjennom smittevernveilederen. Den finner du her:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

I linken under har regjeringen svart på spørsmål knyttet til gjenåpning av barnehager og skoler. https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/sporsmal-og-svar-om-gradvis-gjenapning-av-barnehager-og-skoler/id2697382/

Viser også til Viken sine informasjonssider om koronasituasjonen: https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/for-elever-foresatte-og-skole/

Velkommen tilbake til skolen!

 


Publisert 7. mai 2020, oppdatert 8. mai 2020.