Elevundersøkelsen 3. des.

Gol vgs. gjennomfører elevundersøkelsen 3.desember.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Mer informasjon om undersøkelsen: Informasjon til foreldre og foresatte


Publisert 21. november 2019, oppdatert 21. november 2019.