"Russ og rus" 4.april

Torsdag 4.april blir det "Russ og rus" for Vg3-elever

 
•Det kjem representantar frå biltilsyn, politi og helseteneste
•Plan for dagen:

    Kl 08.00: Alle avgangselevar møter på rom 220 til oppstart

    Kl 11.30: Alle får lunsj: baguette og juice

 •Det er obligatorisk frammøte, og det vil bli ført fråvær


Publisert 27. mars 2019, oppdatert 27. mars 2019.