Ekskursjon naturfag

Onsdag 29. mai var elevar i VG1 på dagsekskursjon i naturfag.


Tema var økologi og elevane undersøkte artsmangfaldet i ulike suksesjonsfasar.







Publisert 10. juni 2019, oppdatert 10. juni 2019.