Her finner du ordensreglement , klageforskrift og IKT-informasjon

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ved skolestart ønsker skolen å forsikre seg om at alle nye elever og foresatte leser ordensreglemente og klageforskriften. Eleven og foresatte til elever under 18 år må skrive under på at de har lest dette, se linker i høyremeny. Skjemaer for underskrift blir sendt ut sammen med velkomstbrevet før skolestart. Skolen ber nye elever ta med seg utfylte skjemaer til første skoledag.

Du finner også mer informasjon om elev-PC-ordninga, link i høyre meny. Avtaler om bruk av PC er oppdatert for skoleåret 2017-2018. Nye elever får mer informasjon om PC-ordning første skoledag. Underskrevet avtale lmå everes til skolen før PC blir utdelt.

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.


Publisert 9. august 2017, oppdatert 18. august 2017.