Elev- og foreldresamtaler Vg1 onsdag 6/12 og torsdag 7/12

Velkomen til elev- og foreldresamtaler

Eit godt samarbeid mellom heim og skule er viktig for at elevane skal trivast på skulen og ha god fagleg utvikling. Samarbeidet kan skje gjennom møter skulen inviterer til og/eller ved at elev eller føresette tek kontakt med skulen til andre tidspunkt. No er det tid for eit møte for Vg1-trinnet, og vi inviterer difor elevar og føresette til samtaler med kontaklærar og faglærarar. 

Sjå meir informasjon i innkallinga.


Publisert 27. november 2017, oppdatert 27. november 2017.