Vil ha elektronisk forslagskasse for elever

Videregående elever kan anonymt melde inn forslag til en bedre skolehverdag.

Det er fylkestinget som har vedtatt at det skal opprettes en elektronisk forslagskasse som elevene anonymt kan komme med innspill til.

Nå er den elektroniske løsningen for forslagskassen klar, og tirsdag 10. januar behandler hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune saken.

Forslagskassen er anonym, og det skal være mulig å melde inn alle typer forslag til tiltak/ forbedringer som gjør at skolehverdagen skal oppleves på en bedre, mindre byråkratisk måte.

Hva som er rett fora å behandle saker i vil avhenge av type sak. Forslagene vil komme til politisk sekretariat, som vil vurdere viderebehandling.

Administrasjonen i fylkeskommunen  har vært i kontakt med BUFT (Ungdommens fylkesting i Buskerud), som fant det interessant å ta del i dette.

BUFT skal ha en samling 13. - 15. januar hvor forslagskassen og bruken av denne blir presentert.

Andre fora som det kan være aktuelt å sende innkomne forslag til er avdelinger i fylkeshuset, skolen v/ rektor eller elevråd, mobbeombud eller elev/lærlingeombud og hovedutvalg.

Uansett hva slags forslag som kommer inn skal det gis et svar tilbake til forslagsstilleren.


Publisert 17. januar 2017, oppdatert 17. januar 2017.