Ung i Buskerud 2017

Buskerud Fylkeskommune og kommunene i Buskerud ønsker å kartlegge ulike sider ved ungdoms livstil og levekår.

I uke 11 skal elever Gol vidaregåande skule delta på undersøkelsen Ung i Buskerud 2017. Dette er en del av den landsomfattende ungdomsundersøkelsen Ungdata som i mange år har vært viktig for å få kunnskap om oppvekstsvilkårene til norske ungdommer.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kommunene og både elever på ungdomsskolene og i videregående skole skal delta i undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom, både i Hallingdalskommunene og i hele Buskerud fylkeskommune.

Vi håper på god oppslutning om undersøkelsen og ser frem til å få mer kunnskap om levekårene til elevene våre. Skolen ønsker at foresatte leser denne informasjonen om undersøkelsen.


Publisert 28. februar 2017, oppdatert 28. februar 2017.