Slik blir skoletilbudet for skoleåret 2017 - 2018

- Vg2 frisør ved St. Hallvard videregående skole overføres ikke til Åssiden videregående skole, sier Sissel Urke (V).

Hovedutvalg for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag ettermiddag dimensjonering og fordeling av skoletilbudet for skoleåret 2017 – 2018.

Flertallspartiene Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet gikk inn for administrasjonens forslag, med følgende endring:

 • 1 klasse Vg2 frisør ved St. Hallvard vgs overføres ikke til Åssiden vgs, men opprettholdes ved St. Hallvard vgs.
 • Byggteknikk Vg2 tilbudet ved Åssiden vgs videreføres.

- Med dette vedtaket følger vi opp fylkestingets ønske om et bredt skoletilbud i alle deler av fylket vårt, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget.

- Det er stor etterspørsel etter fagarbeidere innen disse to fagene, så det blir spennende å se til til våren hvordan søkertallene for disse tilbudene blir, sier hun.

- Et bredt skoletilbud i hele fylket er det viktigste vi gjør for å opprettholde aktivitet i distriktet.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget

Buskerud fylkeskommune eier og driver videregående skoler i fylket.

Se oversikt over alle våre skoler

Søknadsfrist 1. mars

1. mars er det søknadsfrist for videregående opplæring. Da blir dimensjoneringen av skoletilbudet for neste skoleår (det vil si antall klasser for de ulike tilbudene) endelig klar.

Urke sier politikerne nå har startet en prosess for å se på hvordan strukturen i skoletilbudet i Drammensregionen skal være.

- I den sammenheng så er utviklingen av Strømsø videregående skole, med samling av kreative fag, spennende, sier utdanningspolitikeren.

Politikerne vedtok med 6 (Ap/V/Sp) mot 5 (H/Frp) stemmer følgende:

Oppretting av klasser:

 • 0,5 klasse Vg2 Kokk- og servitørfag ved Gol vidaregåande skule.
 • 1 klasse Vg3 Elektrofag med studiekompetanse, 3-årig, ved Kongsberg videregående skole
 • 0,5 klasse Vg3 Musikk ved Kongsberg videregående skole
 • 1 klasse Vg3 Studiespesialisering ved Kongsberg videregående skole
 • 0,5 klasse Vg3 Idrettsfag – fotball ved Drammen videregående skole
 • 1 klasse Vg4 Helsearbeiderfaget, yrkes- og studiekompetanse (YSK) 4-årig, ved Hønefoss videregående skole
 • 1 klasse Vg4 Helsearbeiderfaget, YSK 4-årig, ved Lier videregående skole
 • 1 klasse Vg4 Salg, service, sikkerhet, YSK 4-årig, ved Lier videregående skole

Konverteringer og overføringer:

 • 1 klasse Vg2 Data og elektronikk til Vg2 Data og elektronikk, studieforberedende, ved Hønefoss videregående skole
 • 0,5 klasse Vg2 Realfag, forskerlinje til Vg2 Studiespesialisering ved Røyken videregående skole
 • 0,5 klasse Vg2 Medier og kommunikasjon til 0,5 klasse Vg2 studieforberedende Medier og kommunikasjon ved Gol vidaregåande skule
 • 1 klasse Vg2 Medier og kommunikasjon til 1 klasse Vg2 studieforberedende Medier og kommunikasjon ved Hønefoss videregående skole
 • 2 klasser Vg2 Medier og kommunikasjon til 2 klasser Vg2 studieforberedende Medier og kommunikasjon ved Åssiden videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Medier og kommunikasjon til 1 klasse Vg2 studieforberedende Medier og kommunikasjon ved Røyken videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Formgivingsfag til 1 klasse Vg2 Kunst, design og arkitektur ved Hønefoss videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Formgivingsfag til 1 klasse Vg2 Kunst, design og arkitektur ved Drammen videregående skole
 • 0,5 klasse Vg2 Formgivingsfag til 0,5 klasse Vg2 Kunst, design og arkitektur ved Røyken videregående skole
 • 1 klasse Vg4 Påbygging til gen. Studiekompetanse etter yrkeskompetanse til toårig Vg4 Påbygging til gen. Studiekompetanse etter yrkeskompetanse på kveldstid, ved Åssiden videregående skole
 • 1 klasse Vg1 Design og håndverk overføres fra Eiker videregående skole til Åssiden videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Interiør og utstillingsdesign overføres fra Eiker videregående skole til Åssiden videregående skole
 • 1 klasse Vg3 Automatiseringsfaget overføres fra Kongsberg videregående skole til Åssiden videregående skole

Konverteringene forutsettes gjennomført innenfor skolenes budsjettrammer.

Nedlegging av klasser:

 • 0,5 klasse Vg1 Naturbruk – fjellandbruk ved Ål vidaregåande skole
 • 0,5 klasse Vg1 Idrettsfag – fotball ved Drammen videregående skole
 • 1 klasse Vg2 Medier og kommunikasjon ved Rosthaug videregående skole.
 • 0,5 klasse Vg2 Medier og kommunikasjon ved Gol vidaregåande skule
 • 0,5 klasse Vg2 Landbruk og gartnernæring ved Ål vidaregåande skole
 • 0,5 klasse Vg2 Studiespesialisering ved Gol vidaregåande skule
 • 1 klasse Vg3 Studiespesialisering ved Ringerike videregående skole
 • 1 klasse Vg3 Studiespesialisering ved Drammen videregående skole
 • 0,5 klasse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse ved Hønefoss videregående skole
 • 1 klasse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse ved Lier videregående skole

Publisert 17. januar 2017, oppdatert 17. januar 2017.