Ordensreglement, klageforskrift og IKT-informasjon

Her finner du ordensreglement, klageforskrift og IKT-informasjon

Ved skolestart ønsker skolen å forsikre seg om at alle nye elever og foresatte leser ordensreglementet, klageforskrift og dokumentet som heter "Informasjon om datasystemer og elev-PC-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014". Eleven og foresatte til elever under 18 år må skrive under på at de har lest dette. Skjemaer for underskrift blir sendt ut sammen med velkomstbrevet før skolestart. Leieavtalen for PC er også en del av dette. Skolen ber nye elever ta med seg utfylte skjemaer til første skoledag. Har du spørsmål, ta kontakt med skolen.


Publisert 2. august 2013, oppdatert 2. august 2013.