Søking til videregående opplæring høsten 2014

Buskerud fylkeskommune har pr 5. mars mottatt 11 289 søknader om skole- eller læreplass for skoleåret 2014 - 2015.

Søkningen har foregått via vigo.no med søknadsfrist 3. mars.

Det er 9.510 søkere til 9.371 skoleplasser i de videregående skolene i Buskerud. Av disse har 8.925 en lovbestemt rett til opplæring. Dette er en liten økning sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

563 søker til private skoler i Buskerud.

Det er 1.141 primærsøkere til læreplass i Buskerud. Dette er en økning på ca 130 søkere sammenlignet med 2013.

Det vil bli endringer i søkertallene utover våren. Papirsøknader er ennå ikke registrert. I tillegg vil vi motta nye søknader, vi får søknader fra andre fylker, noen har grunner for å endre søknaden sin og søknadene skal kvalitetssikres.

Tallene gir likevel indikasjon på søkernes prioritering for neste skoleår.

Søking til skoleplass

Det er en nedgang på ca 140 søkere til Vg1sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er relativt stabile søkertall til Vg1 (det første året) i de fleste utdanningsprogrammene.

Det er en økning i søkertall til Teknikk og industriell produksjon og til Helse og oppvekst. Det er en nedgang i søking til Elektrofag og Studiespesialisering.

Oversøking

Det er flere søkere enn det er planlagt klasser for til Vg1 Elektrofag, Idrettsfag og Medier og kommunikasjon.

Til Vg2 er det oversøking til Automatisering, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helseservicefag og IKT-servicefag.

Fritt skolevalg

Det er fritt skolevalg til skolene i Buskerud. Det kan ikke sees noen markant endring i søkertall på skolenivå med bakgrunn i dette.

Inntak til skole

Endelig dimensjonering av skoletilbudet for neste skoleår ( det vil si antall klasser for de ulike tilbudene) vil bli vedtatt i april.

Resultatet av inntak til skole vil bli klart i begynnelsen av juli, og vil bli lagt ut for den enkelte på egen side på nettet.

Formidling til bedrift

Det er 1.141 primærsøkere til læreplass. 1053 har søkt formidling til læreplass hvor målet er fag- /svenneprøve. Dette er en økning på 147 søkere sammenlignet med 2013.

De tre mest søkte lærefagene er Helsearbeiderfaget (134), Elektrikerfaget (119) og tømrerfaget (104).

Det er størst økning i antallet søkere innen Elektrikerfaget(+25), Tømrerfaget(+24), Frisørfaget(+18), Helsearbeiderfaget (16), Bilfaget lette kjøretøy(+16) Telekommunikasjonsmontørfaget(+12), Kulde- og varmepumpemontørfaget(11) og Anleggsmaskinførerfaget (9).

Det er størst nedgang i søkertallene innen Betongfaget (-11), Yrkessjåførfaget(-8), Resepsjonsfaget(-7) og Energimontørfaget(-5).

På søknadstidspunktet er det 53 søkere som har gjort avtale med bedrift om læreplass. Dette er en markant nedgang sammenlignet med tidligere år, da rundt 100 søkere har hatt forhåndsavtale med bedrift.

Oversikt over søkere vil bli sendt alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter ca 20. mars.

Tilbud om læreplass er en avtale mellom lærling og bedrift, og formidling av læreplasser vil foregå ut over våren og fram til slutten av september.

88 har søkt opplæringskontrakt som lærekandidat hvor målet er å ta en kompetanseprøve i deler av et lærefag.

Dette er en nedgang på 18 søkere sammenlignet med søkertallet 2. mars 2013. Det er flest søkere innen disse lærefagene: Salgsfaget (13), Helsearbeiderfaget (8), Barne- og ungdomsarbeiderfaget (6), Kokkfaget (5) og IKT servicefaget (5).

Kontaktpersoner:

Inntaksleder Tone Kvåle
32 80 86 41/32 80 86 47
tone....@bfk.no

Formidlingsleder Mariann Gustavsen
32 80 87 42/32 80 86 47
mariann.g...@bfk.no 


Publisert 11. mars 2014, oppdatert 11. mars 2014.