Skulestart hausten 2013

Skulen startar måndag 19. august.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Vi vil ønskje deg som er teken inn som elev ved Gol vidaregåande skule velkomen til skulestart måndag 19. august. Alle elevar møtar kl. 08.15 med samling i gymsalen (Gol samfunnshus). Etter fellessamlinga vil du få møte klassen og kontaktlæraren din. Alle nye elevar får eiget velkomstbrev i posten før skulestart med fleire opplysningar.

Velkomen til eit nytt skuleår.


Publisert 1. august 2013, oppdatert 29. august 2013.