Skulestart hausten 2013

Skulen startar måndag 19. august.


Vi vil ønskje deg som er teken inn som elev ved Gol vidaregåande skule velkomen til skulestart måndag 19. august. Alle elevar møtar kl. 08.15 med samling i gymsalen (Gol samfunnshus). Etter fellessamlinga vil du få møte klassen og kontaktlæraren din. Alle nye elevar får eiget velkomstbrev i posten før skulestart med fleire opplysningar.

Velkomen til eit nytt skuleår.


Publisert 1. august 2013, oppdatert 29. august 2013.