Privatisteksamen våren 2014

Er du privatist våren 2014? Her finner du nyttig informasjon om eksamensgjennomføring og om offentliggjøring av karakterer etter gjennomførte eksamener


Karakterer finner du på www.privatistweb.no. Er du ferdig med alle fagene du ønsker å ta eksamen i og ønsker vitnemål eller kompetansebevis, ta kontakt med skolen.

Klagefristen er 10 dager fra offentliggjøring av karakteren. Se mer om klageretten her.

Mange sentraltgitte eksamener behandles raskt. Frist for innlevering av klage er  tirsdag 1. juli kl. 12.00 (i fag hvor besvarelsen er levert på papir er fristen fredag 27. juni kl 12.00). Da behandles klagen innen 7. juli.


Viktig informasjon om gjennomføring av privatisteksamen finner dere i Informasjonsheftet vårt.

På hjemmesida til Buskerud Fylkeskommune finner du også mer informasjon om det å være privatist.


Publisert 24. april 2014, oppdatert 4. juli 2014.