Elever fikk økt motivasjon

10-klassinger som tok fag fra videregående opplæring fikk økt motivasjon, viser forseringsprosjekt i Buskerud.

Fylkesutdanningssjefen i Buskerud fylkeskommune opprettet våren 2012 et 2-årig forseringsprosjekt som oppfølging av vedtak fra utdanningspolitikerne i fylkeskommunen.

Nå er evalueringen av forseringsprosjektets første år klar (skoleåret 2012/2013), og i sist hovedutvalgsmøte ble utdanningspolitikerne orientert om rapporten.

Leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen, Elizabeth Skogrand, er godt fornøyd med tilbakemeldingene fra elevene.

- Evalueringen viser at elevene blir mer motiverte. Forsering er et eksempel på det vi ønsker med Kunnskapsskolen i Buskerud, nemlig å tilby undervisning tilpasset hver enkelt elev -uansett nivå, sier Skogrand.

- Arbeide selvstendig

Forseringsprosjektet bygger på forskriftene til Opplæringsloven § 1-14: Tilbud om fag fra videregående opplæring gis til elever på ungdomstrinnet.

Dette er et tilbud til de sterkeste elevene på 10. trinn, og det stilles krav til faglige prestasjoner, modenhet og evne til å arbeide selvstendig.   

- Fra utvalgets side understreker vi at elevene må forstå at dette innebærer mer arbeid, fortsetter Skogrand.

Tre videregående skoler deltok

I skoleåret 2012/2013 var det tre videregående skoler i fylket som hadde forseringsfag:

  • Drammen videregående skole (matematikk og engelsk)
  • Eiker videregående skole (matematikk og engelsk)
  • Ringerike videregående skole (matematikk)

Totalt gjennomførte 57 elever et av forseringsfagene våren 2013. Flertallet av elevene har i en spørreundersøkelse svart at de har økt sin motivasjon ved å arbeide på et høyere nivå i faget.

Det er lagt til rette for at elever som forserer et fag fra videregående på ungdomsskolen vil kunne fortsette på Vg2-nivå i dette faget om de begynner på våre videregående skoler.

Prosjektene har i tillegg ført til større faglig kompetanseutveksling og samarbeid mellom skoleslagene på både faglærer- og ledelsesnivå.

13-årig skoleløp i sammenheng

I Drammen deltok elever på 10. trinn ved de seks ungdomsskolene, i Øvre og Nedre Eiker deltok elever fra tre ungdomsskoler (Veiavangen, Eknes og Hokksund) og på Ringerike deltok elever fra Hov, Veienmarka, Jevnaker, Hole, Haugsbygd og Tyristrand.

- Det er viktig at vi ser hele det 13-årige skoleløpet i sammenheng, og at vi samarbeider med kommunene og ungdomsskolene for å få best mulig gjennomføring, sier Skogrand.

- Nå har det vært tre videregående skoler, men etterhvert som tilbudet blir mer kjent, tror jeg flere vil føle at de kan forsere fag, sier hun.

- Vi har satt av 400.000 kroner til forsering, så vi ønsker å videreutvikle og styrke dette tiltaket, sier Skogrand.

Flere vil forsere

I skoleåret 2013 -14 har antall ungdommer økt, og det er nå 124 ungdomsskoleelever som har startet med forsering i engelsk eller matematikk.

Fra skoleåret 2013-14 har ungdomsskoleelevene i Hallingdal også fått tilbud om å forsere i engelsk eller matematikk.

Prosjektet er lagt opp i samarbeid med Nettskole prosjektet, slik at det meste av undervisningen foregår via nettet. Nettverksrådgiveren i Hallingdal leder prosjektet og samhandler med Gol videregående skole.


Publisert 7. januar 2014, oppdatert 7. januar 2014.