Timeplan/skoledagen


Her kan du sjå timeplanar ved Gol vidaregåande skule. NB! Det kan bli endringar. Ikkje ta utskrift av timeplanen, bruk digital utgåve.

Timeplan

Organisering av skuledagen

 Kvar tysdag er det fast møtetid mellom elevar og kontaktlærar kl. 13.40-14.05.

Tysdag er det studietid kl 14.10-15.15.
Vi oppfordrar alle til å bruke studietida til skuleaktivitetar og ulike møter. 


Publisert 31. juli 2013, oppdatert 15. oktober 2019.