Ordensreglement

Ordensreglementet gjelder for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud.


Ordensreglementet kan du lese her

Som en lokal tilpasning til reglementet har skolemiljøutvalget ved Gol vidaregåande skule vedtatt at skolen skal være snus- og røykfri. Etter at lov om tobakkskader ble endret fra 1. juli 2014 (§ 27) gjelder dette nå for alle de videregående skolene i Buskerud. Dette er tatt inn i punkt 5.1 i ordensreglementet fra høsten 2014.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.