Læremidler


Gratis læremidler i videregående skole er et nasjonalt tiltak som er lovfestet i opplæringsloven. Ordningen med bærbar elev-PC er en vedtatt fylkeskommunal ordning som ikke er lovpålagt.

Opplæringsloven med forskrift regulerer muligheten for å legge opp undervisning med bærbar PC for elevene. Bærbar PC er ikke et gratis læremiddel.

Gratis læremidler 
Alle elever i videregående skoler er omfattet av ordningen med gratis læremidler. Ordningen omfatter også voksne elever med lovfestet rett til videregående opplæring. Lærlinger er ikke omfattet av ordningen. 

I tillegg kan elever som omfattes av ordningen med gratis læremidler, søke om å få et ikke-behovsprøvet stipend til utstyr som kalkulator, verktøy, arbeidsklær o.l. Ordningen administreres av Lånekassen, og de årlige beløpene varierer fra utdanningstilbud til utdanningstilbud. Søknad på nett: www.lanekassen.no - under stipend og lån – vanlig videregående opplæring – utstyrsstipend. Voksne omfattes ikke i ordningen med utstyrsstipend.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.