Spesialpedagog

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Skulen har ein spesialpedagog, Valborg Helene Nerol. Ho har kontor i 1. etasje. Spesialpedagogen samarbeider tett med rådgivarane. Spesialpedagogen tar seg mellom anna av den særskilt tilrettelagte opplæringa som skulen gir. 

Valborg Helene Nerol 
Tlf: 32 07 35 18
e-post: valborg...@bfk.no


Publisert 31. juli 2013, oppdatert 10. mai 2015.