Rådgivertjenesten

Ingrid Marie Kolsrud og Øystein Bergane er rådgjevarar ved skulen.

Rådgjevartjenesta er til for at du som elev skal få ein god skulekvardag. Vi kan hjelpe deg med å løyse små eller store problem knytt til det å vera elev og menneske i ein vidaregåande skule. Vi samarbeider med andre instansar utanfor skulen når det er ønskjeleg og naudsynt. Vi har teieplikt!

Vi hjelper deg med val av fag, og gir råd i studie- og yrkesval. Vi vil også gjerne hjelpe deg til å få eit bevisst forhold til evnene dine og den utdanninga og yrkeskarrieren du planlegg.

Ingrid Marie Kolsrud tlf.: 31 00 32 14 e-post: ingrid.mar...@bfk.no 

Øystein Bergane tlf.: 31 00 32 15 e-post: oystein....@bfk.no  


Publisert 13. september 2012, oppdatert 3. august 2017.