Eksamen


Utdanningsdirektoratet utarbeider sentralt gitte skriftlige eksamener, og fylkeskommunene utarbeider lokalt gitte eksamener. Eksamensordningene for fagene finner du i læreplanene.

Fylkeskommunen har ansvaret for trekkingen av fag og den praktiske gjennomføringen av eksamen.
Har du spørsmål angående eksamen, ta kontakt med eksamensansvarlig Endre Ulsaker.

Trekking av eksamensfag
Hvilke fag og hvor mange fag som du som er elev kan komme opp i, bestemmes av et eget rundskriv om trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet. Det er forskjellige regler for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2 og Vg3. Fylkeskommunen har ansvar for selve trekkingen.

Forberedelse til eksamen
Det kan være nyttig å øve på på tidligere gitte eksamensoppgaver. Det anbefales også at du bruker eksamensveiledningen til faget du skal opp i, den forteller deg hvordan sensor setter karakteren.

Privatisteksamen
Privatister må selv melde seg opp til eksamen. Oppmeldingsperioden for å melde seg opp som privatist er 24. august til 15. september for høsteksamen (eksamensperiode november-desember) og 15. januar til 1. februar for våreksamen (eksamensperiode april-juni). Oppmelding skjer på www.privatistweb.no.

Prøveavgiften er 2231 kroner for privatister som har standpunktkarakter og/ eller har vært oppe til eksamen tidligere og 1114 kroner for privatister som ikke har bestått karakter fra tidligere. All betaling er med kredittkort.

Eksamenskarakterer legges ut på Privatistweb. Resultater våreksamen: Privatister ca i perioden 24-26. juni. Resultater høsteksamen: I begynnelsen av januar. Dersom dine karakterer ikke er på Privatistweb innen periodene nevnt ovenfor må du ta kontakt med oppmeldingsstedet. Trenger du nytt kompetansebevis eller vitnemål, ta kontakt med oppmeldingstedet.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. oktober 2019.