Årets elevråd


Elevrådet er felles organ for skulen sine elevar og gir råd til skuleutval og rektor. Elevrådet skal ta opp saker i samband med elevane sine arbeidsforhold og velferd, samt hjelpe til med å skape og trivsel på skulen. Tillitselev for kvar klasse med vararepresentant blir valt for skuleåret, og representerer klassen på elevrådsmøta. Elevrådet vel sjølv styre.
Funksjonstid for  elevrådsstyret er frå januar til januar. 


Elevrådet har e-post govs.e...@bfk.no.

Styret 2020

Stilling Navn Klasse
Leiar Kristine Viko 2STB
Nestleiar
Bjarte Laa 1STA
Sekretær
Anne Skølt 2DRA
Økonomiansvarleg
Halvor Einar Merødningen 2STB
Styremedlem Diana Merkurjeva 2STA

Publisert 15. august 2012, oppdatert 23. mars 2020.