Årets elevråd

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Elevrådet er felles organ for skulen sine elevar og gir råd til skuleutval og rektor. Elevrådet skal ta opp saker i samband med elevane sine arbeidsforhold og velferd, samt hjelpe til med å skape og trivsel på skulen. Tillitselev for kvar klasse med vararepresentant blir valt for skuleåret, og representerar klassen på elevrådsmøta. Elevrådet velgjer sjølv styre. Funksjonstid for  elevrådsstyret er frå januar til januar. 


Elevrådet har e-post govs.e...@bfk.no.

Styret 2018

Stilling Navn Klasse
Leiar Therese Riiber Bekkevold 3DRA
Nestleiar
Nora Wiken Wilson 3STC
Økonomiansvarleg
Monique I. F. Haugstad 3DRA
Sekretær Silje Trageton Braathen 3STA
Styremedlem Marte Medgard Skår 2DRA

Publisert 15. august 2012, oppdatert 24. august 2018.