Elever og foresatte


Velkomen til Gol vidaregåande skule
Her finn du nyttige opplysningar og lenker vidare til informasjon på heimesida.

Undersøkingar viser at både det sosiale miljøet og fagmiljøet ved skulen vår er svært godt, og at både elevar og tilsette trivst. Trivsel er ein viktig føresetnad for læring, og vi arbeider aktivt for å ivareta og vidareutvikle det gode læringsmiljøet.

Vi er opptekne av at du som elev skal ta aktivt del i skulesamfunnet, og vere med på å påverke skulekvardagen og læringa. Vi er avhengige av dine innspel og tilbakemeldingar for å kunne utvikle skulen til ein enda betre plass å vere og lære


Publisert 15. august 2012, oppdatert 6. januar 2020.