Bilde av Ole Fredrik Stevning

Ass. rektor

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen
Stilling
Assisterende rektor
Telefon
E-post
Ole.Fredri...@bfk.no