Bilde av Erlend Eggen

KTFS Maskinfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
erlend...@bfk.no