Bilde av Kristoffer Gjestvang

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Fagskolen Tinius Olsen
 
Fagskolen Tinius Olsen
Stilling
Faglærer BIM
Telefon
E-post
Kristoffer...@bfk.no