Bilde av Daniel Matko

Alt under drift av Tømring

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Ringerike fengsel
Stilling
Dagelig Leder i Eget Tømerfirma
Telefon
E-post
Daniel...@bfk.no