Bilde av Guro Solheim Frydenlund

Varierende

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Tilrettelagt undervisning
Stilling
Hjelpepleier/YFL student
Telefon
E-post
Guro.Solheim...@bfk.no