Bilde av Thomas Næss Berg

Kontaktlærer Teknikk og Industriell Produksjon

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Områdeleder Midtre EL
Stilling
Adjunkt m/tillegg TIP
Telefon
+4731002823
E-post
Thomas.N...@bfk.no