Bilde av Per Olerud

Elektrofag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Områdeleder Midtre EL
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
+4731002834
E-post
per.o...@bfk.no