Bilde av Arne Helle

Elektrofag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs - Områdeleder Midtre EL
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
+4731002827
E-post
arne....@bfk.no