Bilde av Rita Irene Hagen

Ansvar for kantina, to lærekandidater og ulike deltakere på utprøving

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs
Stilling
Kantineansvarlig
Telefon
E-post
Rita.Ire...@bfk.no