Bilde av Beate Føli

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Hønefoss videregående skole
 
Hønefoss vgs
Stilling
Servicemedarbeider
Telefon
E-post
Beate...@bfk.no